úterý, 21. května 19-21

Jana Víchová

Všechna setkání se zabývají vztahy, spokojeným životem a seberespektem. 

www.extima.cz / www.budtevpohode.cz 

Vchodné na akce je 50,- Kč, pokud není dáno jinak. 

Categories: Program