čtvrtek, 23. května 19-21

Pískovec o nás vypráví příběhy, které sbírá Kamil Podroužek. Ten se historii pískovce věnuje v rámci svého působení v Centru pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví, což je i přes ten odrazující název, celkem zajímavé oddělení. Možná byste to v rámci filozofické fakulty nečekali, ale

odborníci, kteří tu působí, bývají osmahnutí sluncem a ošlehaní větrem, protože podstatnou část své pracovní doby tráví ve skalních průrvách, středověkých sklepeních a hradních rozvalinách. A když zrovna nevisí někde z lana, pracují ve své “laboratoři” na FF UJEP. Přijďte odhalit tajemství pískovců se kterými žijeme v těsném sousedství.

Vchodné volné.

Categories: Program